Marketing internetowy

Projektowanie i wdrażanie procesu marketingu internetowego

W życiu studenta nadchodzi taki moment, kiedy to kończy się jego przygoda z nauką na danej uczelni. Zwieńczeniem tych wszystkich lat ciężkiej, ale owocnej pracy jest praca dyplomowa, która jest pewnego rodzaju dokumentem gruntującym wiedzę i dalszy kierunek rozwoju jednostki. To „księga” zainteresowań i merytorycznych rozważań, mających na celu wniesienie nowego spojrzenia na poruszany problem.

Postanowiłem podzielić się swoją pracą dyplomową z szerszym gronem odbiorców. Temat pracy magisterskiej to „Projektowanie i wdrażanie procesu marketingu internetowego w wybranej firmie.” Godziny poświęcone na zgłębianie opisywanych problemów badawczych, umożliwiły zaprojektowanie autorskiego schematu funkcjonowania marketingu internetowego. Pokazuje on sieci wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi kanałami. Schemat ten powstał w oparciu o literaturę przedmiotu oraz przeprowadzone przeze mnie badania w średnich i małych przedsiębiorstwach.

Niniejsza publikacja ma charakter edukacyjny i jest dedykowana szczególnie osobom początkującym w obszarze marketingu internetowego.

Życzę przyjemnej i konstruktywnej lektury. Zapraszam do dzielenia się przemyśleniami w e-mailu. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i opinie.

Alternative text – include a link to the PDF!