Projektowanie i wdrażanie procesu marketingu internetowego

W życiu studenta nadchodzi taki moment, kiedy to kończy się jego przygoda z nauką na danej uczelni. Zwieńczeniem tych wszystkich lat ciężkiej, ale owocnej pracy jest praca dyplomowa, która jest pewnego rodzaju dokumentem gruntującym wiedzę i dalszy kierunek rozwoju jednostki. To „księga” zainteresowań i merytorycznych rozważań, mających na celu wniesienie nowego spojrzenia na poruszany problem….